ASFALTNA BAZA

PROIZVODNJA I UGRADNJA ASFALTA  • Vršimo usluge proizvodnje asfalta, transport i ugradnju istog.
  • Pogon za proizvodnju asfalta se nalazi u naselju Gomjenica, Ul. Ive Andrića broj 44a, u Prijedoru.
  • Asfaltna baza je proizvođala KROVINARSKA - WIBAU.
  • Kapacitet proizvodnje asfalta je 130 t/h.
  • Proces proizvodnje asfalta je u potpunosti automatizovan tako da se cijeli proces proizvodnje prati preko komandnog pulta i kompjutera od samog izbora recepture asfalta kroz upravljanje kompletnim procesom proizvodnje asfalta (sušenje frakcija, doziranje, zagrijavanje sistema) do finalnog proizvoda.
  • U sklopu baze ispod mješalice su dva silosa koji se griju za lagerovanje asfaltne mase kapacitata od po 50t. Baza posjeduje dva rezervoara za bitumen, ukupno 70 m³ i jedan za lož ulje od 20 m³ koji služi za održavanje temperature bitumena i grijanje pomenutih frakcija. Takođe, posjedujemo mosnu vagu za kontrolu proizvedene količine asfalta natovarene na kamion.
  • Kvalitet asfalta kao i čitav process proizvodnje istog ispituje i atestira ovlaštena laboratorija..