HIDROGRADNJA

USLUGE IZ OBLASTI HIDROGRADNJE  • Građevinski radovi na regulaciji vodenih tokova, čišćenje korita, košenju i održavanju nasipa
  • Izgradnja bazena, vodosabirnika i obaloutvrda
  • Izgradnja vodovonih i kanalizacionih mreža