Uprava tehničko-tehnološkog proizvodnog centra
Sektor za građevinu:
E-mail: gradjenje@niskogradnjamarjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112

Sektor za rudarstvo:
E-mail: rudarstvo@niskogradnjamarjanovic.com
Tel.: +387 52 211 670
Tel/Faks +387 52 372 112

Sektor za javne nabavke:
E-mail: nabavke@niskogradnjamarjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112

Mehaizacija:
E-mail: mehanizacija@niskogradnjamarjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112

Betonara
E-mail: info@niskogradnjamarjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112

Asfaltna baza:
E-mail: info@niskogradnjamarjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112


ORGANIZACIONA STRUKTURA

KONTAKTIRAJ NAS

IIME I PREZIME*
NASLOV*
PORUKA*