Kontakt
Direktor

Adresa: Zanatska bb, 79101 Prijedor
E-mail: goranniskogradnja@gmail.com
Tel.: +387 52 241 411
Faks: +387 52 241 412


Uprava tehničko-tehnološkog proizvodnog centra

adresa: Ive Andrića bb, Gomjenica
E-mail: info@niskogradnja-marjanovic.com

Sektor za rudarstvo:

E-mail: rudarstvo@niskogradnja-marjanovic.com
Tel.: +387 52 211 670

Mehaizacija:

E-mail: mehanizacija@niskogradnja-marjanovic.com
Tel/Faks +387 52 372 112

Betonara

Tel/Faks +387 52 372 112

Asfaltna baza:

E-mail: asfaltnabaza@niskogradnja-marjanovic.com
Tel.: +387 52 912 041

Komercijala:

E-mail: komercijala@niskogradnja-marjanovic.com
Tel.: +387 52 241 411
Faks: +387 52 241 412


Pogledajte Niskogradnja Marjanović d.o.o. na većoj mapi

2017 Niskogradnja Marjanović d.o.o. Powered by Titanium Power