RADOVI U RUDARSTVU

USLUGE IZ OBLASTI RUDARSTVA  • Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor vrši usluge izvođenja radova u površinskoj eksploataciji za šta posjeduje vlastitu opremu. Takođe, vršimo usluge predrobljavanja i prosijavanje kamenih agregata. Privredno društvo posjeduje koncesiju za tehničko - građevinski kamen serpentinit na ležištu Vranić kod Prijedora.